JC SYSTEM
05-860 Płochocin
ul. Łąkowa 24

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej


 
 

Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy

JC SYSTEM Józef SOBIECKI

 

Działalność firmy to:

- wdrażanie systemów zarządzania według norm;

- ISO serii 9000; - ISO serii 14000; - ISO 22000;

- ISO/TS 16949;

- QS 9000;

- PN-N-18001;

- OHSAS 18001;

- ISO 13485 i ISO 13488.

- szkolenia podstawowe związane z wdrażanymi systemami zarządzania,

- szkolenia doskonalące związane z funkcjonującymi systemami zarządzania,

- szkolenia z wybranych zagadnień dotyczących doskonalenia systemu zarządzania jakością

- szkolenia auditorów wewnętrznych do oceny wdrożonych systemów zarządzania,

- szkolenia doskonalące auditorów wewnętrznych do oceny wdrożonych systemów zarządzania, - pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemów zarządzania,

- pomoc przy dokumentowaniu systemów zarządzania,

- opracowanie materiałów reklamowych Firmy,

- przygotowanie materiałów do druku, Zapraszamy.

 

manufactoring: stoneimg  

:: szkolenia :: warsztaty :: systemy zarządzania :: audyty :: wdrażanie systemów zarządzania ISO :: systemy zarządzania ISO ::